ข้อกำหนดการใช้งาน (Terms of use)

ข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ (เรียกว่า “ข้อกำหนด“) เป็นส่วนสำคัญของนโยบายของ Pho3nix Stiftung ซึ่งเป็นมูลนิธิที่มีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ c/o Iatesta AG, Via Somplaz 1, 7500 St. Moritz, Switzerland ซึ่งจดทะเบียนในทะเบียนการค้าของสวิตเซอร์แลนด์ รัฐกริสันส์ ภายใต้หมายเลข CHE-169.567. 607 (ต่อไปนี้เรียกว่า “Pho3nix” “เรา” หรือ “พวกเรา“)  ซึ่งควบคุมการเข้าถึงและการใช้บริการ Pho3nix ของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้เนื้อหาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ Pho3nix Kids (ต่อไปนี้เรียกว่า “พอร์ทัล“) และแอปพลิเคชันมือถือ Pho3nix Kids ที่มีให้ดาวน์โหลดผ่านร้านค้า Google Play และ App Store (ต่อไปนี้เรียกว่า “แอป“) และบริการที่นำเสนอบนพอร์ทัลและแอป (เรียกรวมกันหรือเดี่ยว ๆ ว่า “บริการ“)

การใช้บริการของคุณอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่เผยแพร่บนพอร์ทัล (เรียกว่า “นโยบาย“) ในการใช้บริการของเรา คุณ (“ผู้ใช้” หรือ “คุณ“) ตกลงที่จะใช้งานตามข้อกำหนดและนโยบายของเรา

โปรดอ่านข้อกำหนดและนโยบายโดยละเอียด และโปรดติดต่อเราหากคุณมีคำถามหรือต้องการคำชี้แจง คุณสามารถค้นหารายละเอียดการติดต่อของเราได้ในส่วนที่ 10.4

1.     การใช้บริการ Pho3nix

1.1.  สิทธิ์ของคุณในการใช้ Pho3nix

คุณสามารถใช้บริการของเราได้ก็ต่อเมื่อคุณอายุอย่างน้อยสิบหก (16) ปี และมีสิทธิ์ในการทำข้อตกลงที่ถูกต้องตามกฎหมายกับ Pho3nix และปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ อีกทั้งกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งนี้ ข้อกำหนดนี้จะไม่ปรับใช้กับคุณหากคุณสนใจที่จะใช้บริการบัญชีสำหรับนักเรียนที่เราออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่อายุน้อย โดยจะมีรายละเอียดของข้อกำหนดดังกล่าวอยู่ในส่วนที่ 2 ในการใช้บริการของเรา คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบาย อีกทั้งสิทธิ์อันเป็นกรรมสิทธิ์ของเราและพันธมิตรเทคโนโลยีของเราในแอปพลิเคชัน

1.2.  เนื้อหาของ Pho3nix

เนื้อหาที่ตีพิมพ์และข้อมูลอื่น ๆ ที่มีอยู่ในพอร์ทัลและแอปพลิเคชันของเรา (“เนื้อหา“) จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น Pho3nix ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในเนื้อหา (รูปภาพ ข้อความ วิดีโอ กราฟิก เครื่องหมายการค้า ฯลฯ) ที่พบบนเว็บไซต์หรือในการสื่อสารทางการตลาด เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น คุณสามารถดาวน์โหลดและจัดเก็บเนื้อหาเว็บไซต์เป็นการชั่วคราวเพื่อดู คุณสามารถพิมพ์เนื้อหาใด ๆ เพื่อการใช้งานส่วนตัวได้ ตราบใดที่ไม่มีการแก้ไข มีการแสดงเนื้อหาทั้งหมด และคุณระบุว่าแหล่งที่มาคือ Pho3nix หากคุณแบ่งปันสำเนาเนื้อหากับผู้อื่น คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้รับทุกคนรับทราบเกี่ยวกับข้อกำหนดและนโยบายของเรา เราพยายามให้เนื้อหามีความถูกต้อง ณ เวลาที่เผยแพร่ แต่เราไม่รับภาระผูกพันในการรับรองและไม่รับประกันว่าเนื้อหาดังกล่าวจะสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่รับประกันว่าจะสามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือเนื้อหาได้ต่อไป

1.3.  เนื้อหาของผู้ใช้

Pho3nix อนุญาตให้คุณส่งเนื้อหา ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ภาพถ่าย วิดีโอ ลิงก์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเรา เราจะเรียกเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่คุณอัปโหลดหรือมอบให้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้บริการของเราว่าเนื้อหาของคุณ (“เนื้อหาของผู้ใช้“) คุณรับประกันและรับรองว่าเนื้อหาของผู้ใช้ของคุณนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และคุณไม่ได้อัปโหลดหรือแบ่งปันเนื้อหาใด ๆ จากบุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากผู้สร้าง เจ้าของลิขสิทธิ์ หรือเจ้าของเนื้อหาดังกล่าว คุณจะรักษาสิทธิ์ทั้งหมดและรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณส่งไปยัง Pho3nix และคุณตกลงว่าจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ กฎหมายที่บังคับใช้ และนโยบายของเรา คุณรับประกันว่าเนื้อหาของผู้ใช้ของคุณ: (ก) ไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งนิยามในเชิงกว้าง (เช่น ลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า) หรือสิทธิ์ส่วนบุคคล และ (ข) ไม่ผิดกฎหมายและไม่ถือเป็นความผิดเกี่ยวกับภาพลามกอนาจาร การแสดงภาพความรุนแรง การเหยียดเชื้อชาติหรือการหมิ่นประมาท และไม่ถือว่าผิดศีลธรรม เลือกปฏิบัติ หรือเป็นที่น่ารังเกียจต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนในทางอื่น ๆ

1.4.  การเป็นเจ้าของและการที่ Pho3nix ใช้เนื้อหาของผู้ใช้

เมื่อคุณส่งเนื้อหาของผู้ใช้ผ่านบริการนี้ ถือว่าคุณให้สิทธิ์และการอนุญาตแบบไม่มีเงื่อนไข ใช้ได้ทั่วโลก สามารถถ่ายโอนได้ ให้สิทธิ์ต่อได้ และปลอดค่าลิขสิทธิ์ เพื่อรับ จัดเก็บ ใช้ ผลิตซ้ำ แสดง ปรับเปลี่ยน แก้ไข ดำเนินการต่อสาธารณะ ปรับแต่ง และแจกจ่ายเนื้อหาของผู้ใช้ และให้สิทธิ์ในการสร้างและอนุญาตให้สร้างเนื้อหาเพิ่มเติมตามเนื้อหาของผู้ใช้ และ/หรือสร้างโดยใช้เนื้อหาของผู้ใช้ (เรียกว่า “เนื้อหาดัดแปลง“)

การอนุญาตที่คุณให้กับเรานั้นไม่ได้ให้กับเราแต่เพียงผู้เดียว

คุณทำการอนุญาตดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ พัฒนา จัดหา และใช้บริการเท่านั้น ตามการอนุญาตที่ได้รับ เรามีสิทธิ์ในการเผยแพร่เนื้อหาของผู้ใช้และเนื้อหาดัดแปลงในสื่อโฆษณาและส่งเสริมการขายโดยไม่มีค่าตอบแทนแก่คุณหรือบุคคลอื่นใด

คุณสามารถเพิกถอนการอนุญาตของคุณได้โดยการลบเนื้อหาของผู้ใช้ออกจากบริการ และโดยการยกเลิกบัญชีของคุณ ยกเว้นสำหรับ ก) เนื้อหาของผู้ใช้ที่ได้รับการแบ่งปันกับผู้ใช้รายอื่นในบริการ และผู้ใช้รายอื่นได้คัดลอก แบ่งปันต่อ หรือเก็บรักษาเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวไว้แล้ว ข) เนื้อหาของผู้ใช้ที่เราจัดเก็บไว้ในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ในการสำรองข้อมูล การเก็บถาวร หรือการตรวจสอบ

คุณตกลงว่าเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณโพสต์หรือทำให้เกิดการโพสต์นั้นอาจได้รับการชมโดยผู้ใช้รายอื่นและบุคคลอื่นที่ใช้บริการ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือแก้ไขเนื้อหาของผู้ใช้หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ภายในบริการไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาของผู้ใช้ที่เราเชื่อว่าละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้

ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ได้จำกัดสิทธิ์อื่นใดเกี่ยวกับเนื้อหาของผู้ใช้ที่ Pho3nix อาจมี

Pho3nix อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและเนื้อหาของผู้ใช้ของคุณและติดต่อคุณเกี่ยวกับบริการของเรา อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณส่งเนื้อหาของผู้ใช้และส่งคำขอรับบริการของเรา นั่นไม่ใช่การกำหนดภาระผูกพันว่า Pho3nix จะต้องให้บริการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการมอบผลตอบรับ การสนับสนุนทางการเงินหรือการสนับสนุนที่ไม่ใช่ทางการเงิน หรือค่าตอบแทนอื่น ๆ คุณตกลงว่า Pho3nix มีอิสระที่จะยอมรับหรือปฏิเสธเนื้อหาที่คุณส่งและเนื้อหาของผู้ใช้โดยไม่มีข้อจำกัด ไม่ต้องแสดงการรับทราบ และไม่ต้องมอบค่าตอบแทนให้กับคุณ โปรดทราบว่าการที่คุณจะใช้เนื้อหาของผู้ใช้ของคุณเองก็อยู่ภายใต้นโยบายของเราเช่นกัน

2.     บริการบัญชีสำหรับนักเรียน

  1.  

2.1.  การสร้างบัญชีสำหรับนักเรียน

คุณสามารถเข้าถึงบริการบัญชีสำหรับนักเรียน (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริการบัญชีสำหรับนักเรียน“) ได้ทางพอร์ทัลและแอปพลิเคชัน ในการเข้าถึงบริการบัญชีสำหรับนักเรียน คุณต้องสร้างบัญชีสำหรับนักเรียน (ต่อไปนี้เรียกว่า “บัญชีสำหรับนักเรียน“) มีเพียงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 16 (สิบหก) ปีเท่านั้นที่สามารถสร้างบัญชีสำหรับนักเรียนได้ ในการสร้างบัญชี คุณต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนที่ให้ไว้ในพอร์ทัลหรือแอปพลิเคชัน เนื่องจากคุณไม่มีสิทธิ์ทำข้อตกลงที่ถูกต้องตามกฎหมายกับ Pho3nix คุณจึงจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาซึ่งมีความรับผิดชอบโดยสมบูรณ์ในแง่การเป็นผู้ปกครอง หรือผู้ปกครองตามกฎหมายที่มีอำนาจต่อผลประโยชน์ส่วนตัวและการเงินของคุณ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ปกครอง“) ทุกครั้งเมื่อสร้างบัญชีสำหรับนักเรียนผ่านพอร์ทัลหรือแอปพลิเคชันและรวมบัญชีสำหรับนักเรียนเข้ากับแอปพลิเคชัน Apple Health หรือ Google Fit ผู้ปกครองจะให้ความยินยอมดังกล่าวโดยคลิกที่ลิงก์เปิดใช้งานซึ่งจะส่งไปยังที่อยู่อีเมลของเขา/เธอที่ให้ไว้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียน (ดำเนินการในขณะที่ผู้ใช้ร้องขอให้มีการตั้งค่าบัญชีสำหรับนักเรียน) และในกรณีผู้ใช้ที่ตั้งค่าบัญชีสำหรับนักเรียนผ่านพอร์ทัลและเริ่มใช้บัญชีสำหรับนักเรียนผ่านทางแอปพลิเคชัน จะมีการดำเนินการในขณะที่ผสานรวมแอปพลิเคชันของเราเข้ากับแอปพลิเคชัน Apple Health หรือ Google Fit เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองในการสร้างบัญชีสำหรับนักเรียนแล้ว จึงจะมีการสร้างบัญชีสำหรับนักเรียนและยืนยันข้อตกลงเกี่ยวกับบริการบัญชีสำหรับนักเรียน เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองในการรวมระบบแล้ว จึงจะมีการผสานรวมบัญชีสำหรับนักเรียนเข้ากับแอปพลิเคชัน Apple Health หรือ Google Fit ผ่านแอปพลิเคชันของเรา

2.2.  การลบบัญชีสำหรับนักเรียนโดยผู้ปกครอง

ผู้ปกครองอาจลบบัญชีสำหรับนักเรียนซึ่งเชื่อมโยงกับที่อยู่อีเมลของตนเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องให้เหตุผล ในการลบบัญชีสำหรับนักเรียน ผู้ปกครองควรส่งคำขอทางอีเมลไปที่:

โดยส่งจากที่อยู่อีเมลของผู้ปกครองที่ให้ไว้ระหว่างการลงทะเบียนบัญชีสำหรับนักเรียน เราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการดำเนินการตามคำขอให้ลบบัญชีสำหรับนักเรียนโดยเร็วที่สุด การลบบัญชีสำหรับนักเรียนจะเทียบเท่ากับการยุติข้อตกลงสำหรับบริการบัญชีสำหรับนักเรียน

2.3.  การระงับและการลบบัญชีสำหรับนักเรียนโดย Pho3nix

เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีสำหรับนักเรียนของคุณหาก: (i) มีข้อสงสัยที่สมเหตุสมผลว่ามีการเข้าถึงบริการบัญชีสำหรับนักเรียนอันเป็นผลมาจากการละเมิดความปลอดภัยด้านไอที (ii) มีการใช้บัญชีสำหรับนักเรียนโดยขัดต่อข้อกำหนดหรือนโยบาย (iii) คุณหรือผู้ปกครองของคุณทำการละเมิดข้อกำหนดหรือนโยบาย หรือ (iv) มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีความพยายามในการเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่ในบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงการที่บุคคลที่สามได้มาซึ่งบัญชีสำหรับนักเรียน จะมีการระงับบัญชีสำหรับนักเรียนในช่วงเวลาที่จำเป็นเพื่อให้เราศึกษาเรื่องนี้อย่างชัดเจน ในกรณีดังกล่าว เราจะติดต่อผู้ใช้หรือผู้ปกครองเพื่อขอคำชี้แจงเพิ่มเติม ในกรณีที่ยืนยันได้ว่ามีการใช้บริการบัญชีสำหรับนักเรียนอย่างไม่เหมาะสม Pho3nix จะแจ้งให้ผู้ใช้และผู้ปกครองทราบและสั่งให้พวกเขาละเว้นจากการกระทำดังกล่าว

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ซ้ำ ๆ ที่ทำให้ Pho3nix บล็อกบัญชีสำหรับนักเรียน Pho3nix จะลบบัญชีสำหรับนักเรียนดังกล่าวออก หากการละเมิดของผู้ใช้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของพอร์ทัลหรือแอปพลิเคชัน หรือเป็นผลมาจากการใช้ซอฟต์แวร์หรือเครื่องมืออื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนก้าวหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่นำเสนอในแอปพลิเคชันซึ่งจะส่งผลกระทบหรืออาจส่งผลกระทบต่อตำแหน่งของผู้ใช้ในการจัดอันดับหรือผลงานของผู้ใช้ในความท้าทายหรือการแข่งขัน เช่นนั้นแล้ว บัญชีจะถูกลบทันทีโดยไม่มีการสอบสวนดังที่อ้างถึงในย่อหน้าก่อนหน้า โปรดทราบว่าหากคุณลบบัญชีสำหรับนักเรียน คุณจะไม่สามารถขอรับผลประโยชน์ใด ๆ ที่มีให้ผ่านทางความท้าทายและการแข่งขัน

Pho3nix อาจลบบัญชีสำหรับนักเรียนด้วยตนเองหากเราหยุดให้บริการบัญชีสำหรับนักเรียน หากเราลบบัญชีสำหรับนักเรียนเนื่องจากการยุติบริการบัญชีสำหรับนักเรียน เช่นนั้นแล้ว เราจะลบบัญชีสำหรับนักเรียนหลังจากสิ้นสุดความท้าทายและการแข่งขันที่กำลังดำเนินอยู่

การลบบัญชีสำหรับนักเรียนจะเทียบเท่ากับการยุติข้อตกลงสำหรับบริการบัญชีสำหรับนักเรียน

2.4.  การใช้บัญชีสำหรับนักเรียน

เราจะเริ่มให้บริการบัญชีสำหรับนักเรียนเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีสำหรับนักเรียนของคุณผ่านทางพอร์ทัลหรือแอปพลิเคชัน บัญชีสำหรับนักเรียนนำเสนอการเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานต่อไปนี้: (ก) การเข้าถึงเนื้อหากีฬาและสุขภาพที่เผยแพร่โดย Pho3nix (ข) การดูวิดีโอเกี่ยวกับกีฬาและสุขภาพ (ค) รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความท้าทายที่กำลังดำเนินอยู่และในอนาคต (ง) การเข้าถึงสถิติของคุณ (จำนวนคะแนน) (จ) การเข้าถึงการจัดอันดับ คุณยังสามารถเข้าถึงฟังก์ชันการติดตามกิจกรรมเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลกิจกรรมทางกายภาพผ่านทางแอปได้อีกด้วย คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางเทคนิคที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 4.1 เพื่อใช้บัญชีสำหรับนักเรียน เจ้าของบัญชีสำหรับนักเรียนไม่สามารถสร้างบัญชีดังกล่าวได้มากกว่าหนึ่งบัญชี ห้ามแบ่งปันบัญชีสำหรับนักเรียนของคุณกับผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลที่สาม และห้ามใช้บัญชีสำหรับนักเรียนของผู้ใช้รายอื่น

2.5.  คะแนน

คะแนนใช้สำหรับการจัดอันดับและวัตถุประสงค์ในทางสถิติ คุณสามารถรับคะแนนผ่านกิจกรรมต่อไปนี้: (ก) ดูวิดีโอ (ข) ออกกำลังกาย – การเดิน โดยได้ 1 คะแนนต่อ 1,000 ก้าว คุณจะได้รับคะแนนสำหรับการดูวิดีโอเฉพาะในระหว่างการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับการเล่นวิดีโอสำหรับผู้แข่งขัน คะแนนสำหรับการออกกำลังกายจะมอบให้ทั้งระหว่างความท้าทายโดยให้กับผู้เข้าร่วมความท้าทาย และให้นอกเหนือจากช่วงความท้าทาย คะแนนที่รวบรวมจะได้รับการบันทึกไว้ในพอร์ทัลในบัญชีผู้ใช้และในแอปพลิเคชันในส่วน “กระเป๋าเงิน”

2.6.  หมวดหมู่ของกิจกรรม

จะมีการมอบหมวดหมู่ของกิจกรรมให้ตามจำนวนคะแนนเฉลี่ยของผู้ใช้ในช่วงเวลาที่กำหนด จะมีการมอบหรือการอัปเดตหมวดหมู่ทุกวันในเวลา 00:01 น. การมอบหมวดหมู่จะทำโดยการคำนวณจำนวนคะแนนเฉลี่ยที่ผู้ใช้ได้รับในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ผู้ใช้สามารถเลื่อนชั้นได้ครั้งละหนึ่งหมวดหมู่เท่านั้น มีหมวดหมู่กิจกรรม 4 (สี่) หมวดหมู่ที่มีโครงสร้างคะแนนต่อไปนี้ โดยจะมอบให้กับจำนวนคะแนนเฉลี่ยรายวันที่เกิดจากการเคลื่อนไหวร่างกายในช่วงเวลาที่กำหนด: (ก) Walker ตั้งแต่ 0 ถึง 3.99 คะแนนต่อวัน (ข) Jogger ตั้งแต่ 4 ถึง 6.99 คะแนนต่อวัน (ค) Runner ตั้งแต่ 7 ถึง 9.99 คะแนนต่อวัน และ (ง) Marathoner 10 คะแนนขึ้นไปต่อวัน (สูงสุด 15 คะแนนต่อวัน)

2.7.  เหรียญตรา

ผ่านทางแอป เราจะให้รางวัลผู้ใช้เป็นเหรียญตรา/ลำดับในแบบเสมือนที่สะท้อนถึงความคืบหน้าของพวกเขาในแอป (“เหรียญตรา“) จะมีการมอบเหรียญตราให้เมื่อผู้ใช้ทำกิจกรรมบางอย่างในแอปเสร็จสิ้น (เช่น ไปถึงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งในความท้าทายหรือการจัดอันดับ หรือเดินถึงจำนวนก้าวจำนวนหนึ่ง) การให้เหรียญตรานั้นอาจให้คะแนนเพิ่มเติมด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของเหรียญตรา ผู้ใช้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเหรียญตราเป็นคะแนนหรือรางวัลได้ สามารถดูเหรียญตราที่คุณอาจได้รับหรืออาจต้องการได้รับได้ภายใต้แท็บ “ความสำเร็จ” จะมีการอัปเดตรายการเหรียญตราที่อาจได้รับเป็นระยะ

2.8.  การจัดอันดับ

ผ่านทางแอปพลิเคชัน เราอนุญาตให้ผู้ใช้ติดตามความคืบหน้าของตนเองในรูปแบบของการจัดหมวดหมู่/การจัดอันดับที่สร้างขึ้นโดยพิจารณาจากจำนวนก้าวของพวกเขาโดยใช้แอปพลิเคชัน (“การจัดอันดับ“) ผู้ใช้สามารถตรวจสอบตำแหน่งปัจจุบันในการแข่งขันได้โดยเลือกการจัดอันดับตามอาณาเขต (โรงเรียน / ระดับชาติ / ทั่วโลก) หรือเกณฑ์เวลา (รายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน / ตลอดเวลา)  สามารถดูการจัดอันดับได้ในแท็บที่เรียกว่า “การจัดอันดับ”

2.9.  ความท้าทาย

Pho3nix จัดความท้าทายผ่านแอปพลิเคชันซึ่งประกอบไปด้วยการออกกำลังกาย กล่าวคือการเดินเป็นช่วง ๆ โดยที่เจ้าของบัญชีสำหรับนักเรียนซึ่งเป็นผู้ใช้แอปพลิเคชันนั้นจะมีโอกาสได้รับรางวัลหรือคะแนน (ต่อไปนี้เรียกว่า “ความท้าทาย“) ความท้าทายอาจเป็นแบบถาวร ครั้งเดียว หรือเป็นรอบ ๆ ก็ได้ ความท้าทายจะจัดขึ้นตามกฎที่กำหนดไว้ในประกาศที่เผยแพร่ในแอปพลิเคชัน โดยแยกต่างหากสำหรับแต่ละความท้าทาย ซึ่งจะระบุระยะเวลา ประเภทของกิจกรรม ประเภทของรางวัล หรือจำนวนคะแนนที่มีให้ ตลอดจนกฎเกณฑ์ในการกำหนดผู้ชนะ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ประกาศ“) เมื่อคุณคลิกที่ปุ่ม “เข้าร่วม” บนหน้าจอแอปพลิเคชัน จะถือว่าคุณเข้าร่วมในความท้าทาย สามารถเข้าร่วมในความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย (การเดิน) ได้ผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้น คุณสามารถดูและดาวน์โหลดประกาศในแอปพลิเคชันได้ทุกครั้งก่อนเริ่มความท้าทายที่เกี่ยวข้อง และจะคงอยู่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาของความท้าทายดังกล่าว จะมีการส่งของรางวัลให้โดยบริการจัดส่งหรือไปรษณีย์ โดยส่งไปยังที่อยู่ของผู้ชนะความท้าทาย ซึ่งผู้ชนะความท้าทายจะต้องแจ้งที่อยู่โดยการส่งอีเมลไปที่ pomoc@pho3nix-kids.com เมื่อได้รับแจ้งชัยชนะ คุณต้องระบุที่อยู่สำหรับจัดส่งของรางวัล จึงจะสามารถทำการมอบรางวัลและรับรางวัลให้แก่ผู้ชนะได้ ผู้ชนะของความท้าทายซึ่งได้รับรางวัลจะไม่มีสิทธิ์แลกเปลี่ยนรางวัลเหล่านี้เป็นรางวัลประเภทอื่น และไม่มีสิทธิ์เรียกร้องรางวัลเป็นจำนวนเงินที่เทียบเท่ากับรางวัลที่มอบให้ได้ การตัดสินใจเกี่ยวกับผู้ชนะความท้าทายถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันกับผู้ใช้ที่เข้าร่วมความท้าทาย

3.     การแข่งขัน

Pho3nix อนุญาตให้พันธมิตรจัดการแข่งขันผ่านพอร์ทัล ซึ่งผู้เข้าร่วมสามารถแข่งขันเพื่อชิงรางวัลได้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “การแข่งขัน“) การแข่งขันอาจจัดโดยเฉพาะสำหรับโรงเรียนหรือสถาบันสาธารณะอื่น ๆ ที่เข้าร่วมในกิจกรรมที่จัดผ่านพอร์ทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกิจกรรม Pho3nix Active School การแข่งขันอาจเป็นแบบถาวร ครั้งเดียว หรือเป็นรอบ ๆ ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของ Pho3nix การแข่งขันจะจัดขึ้นตามกฎที่กำหนดไว้ต่างหากสำหรับการแข่งขันแต่ละรายการ โดยจะระบุระยะเวลา เงื่อนไขการเข้าร่วม ประเภทของรางวัล และกฎในการเลือกผู้ชนะ ฯลฯ (ต่อไปนี้เรียกว่า “กฎ“) คุณสามารถดูและดาวน์โหลดกฎในพอร์ทัลได้ทุกครั้งก่อนเริ่มการแข่งขันที่เกี่ยวข้อง และจะคงอยู่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาของการแข่งขันดังกล่าว ผู้ชนะของการแข่งขันซึ่งได้รับรางวัลจะไม่มีสิทธิ์แลกเปลี่ยนรางวัลเหล่านี้เป็นรางวัลประเภทอื่น และไม่มีสิทธิ์เรียกร้องการชำระเงินเป็นจำนวนเงินที่เทียบเท่ากับรางวัลที่มอบให้ได้ การตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกผู้ชนะการแข่งขันซึ่งได้รับรางวัลจะถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันกับบุคคลที่เข้าร่วมการแข่งขัน

4.     ข้อกำหนดการใช้งานสำหรับบริการ

4.1.  ข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์

โปรดทราบว่าคุณต้องมีอุปกรณ์ต่อไปนี้เพื่อใช้บริการของเราผ่านพอร์ทัล: (ก) คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่ออื่น ๆ ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: Microsoft Windows XP, 7, 8, 10, Vista, Linux, IOS, Android (ข) การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้ (ค) บัญชีอีเมลที่ใช้งานได้ (ง) เว็บเบราว์เซอร์เวอร์ชันไม่เก่ากว่า: Chrome 62, Firefox 58, Safari 11, Edge 16 (ง) เปิดใช้งาน JavaScript (จ) เปิดใช้งานคุกกี้ (ฉ) ความละเอียดหน้าจอตั้งไว้ที่ 1024×768 พิกเซลหรือสูงกว่านั้น เราไม่รับผิดชอบต่อปัญหาทางเทคนิคหรือข้อจำกัดที่เกิดจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณซึ่งทำให้ไม่สามารถใช้พอร์ทัลและบริการที่เรานำเสนอได้

โปรดทราบว่าในการใช้บริการของเราผ่านแอปพลิเคชัน คุณต้องมีอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและระบบปฏิบัติการ Android หรือ iOS แอปพลิเคชันสามารถใช้ได้ทางออนไลน์เท่านั้น โปรดทราบว่าเราไม่รับประกันว่าแอปพลิเคชันจะทำงานอย่างถูกต้องเมื่อไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ในแง่ของระบบปฏิบัติการ ข้อกำหนดขั้นต่ำในการติดตั้งและเรียกใช้แอปพลิเคชันคือ: Android 5.1 Lollipop (API 22) ขึ้นไปจนถึงเวอร์ชันปัจจุบันและหลังจากนั้น และ iOS 10 และ 11, iPhone 6 – X เป็นไปได้ว่าแอปพลิเคชันอาจจะทำงานบนอุปกรณ์มือถือที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS เวอร์ชันเก่ากว่าที่ระบุไว้ข้างต้น แต่เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องและความปลอดภัยของแอปพลิเคชันบนระบบดังกล่าวได้

4.2.  การอัปเดตบริการ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการนำเสนอการอัปเดต (รวมถึงการอัปเดตอัตโนมัติ) ให้กับบริการทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อเราพิจารณาว่าเหมาะสม โดยอาจรวมถึงการปรับปรุง การแก้ไข การแก้ไขข้อบกพร่อง แพตช์ และการปรับปรุงอื่น ๆ หรือการแนะนำคุณสมบัติใหม่ (“อัปเดต“) หากคุณไม่ได้ติดตั้งการอัปเดตทั้งหมด เช่นนั้นแล้วบริการบางส่วนที่นำเสนอผ่านทางแอปอาจทำงานไม่ถูกต้อง แอปพลิเคชันอาจทำงานไม่ถูกต้องหากคุณไม่อนุญาตให้ทำการอัปเดต

4.3.  การเข้าสู่ระบบ รหัสผ่าน

มีการปกป้องการเข้าถึงบัญชีสำหรับนักเรียนโดยใช้การเข้าสู่ระบบและรหัสผ่าน คุณจะตั้งค่าการเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านด้วยตัวคุณเองเมื่อคุณเริ่มต้นบัญชีสำหรับนักเรียนของคุณในครั้งแรกโดยใช้พอร์ทัลหรือแอปพลิเคชัน คุณควรเก็บรหัสผ่านที่คุณสร้างไว้เป็นความลับ ในกรณีที่สงสัยว่ามีบุคคลที่สามใช้บัญชีสำหรับนักเรียนของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือในกรณีที่อุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อใช้บัญชีสำหรับนักเรียนของคุณสูญหาย คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบทันทีเพื่อระงับการเข้าถึงบัญชีสำหรับนักเรียนของคุณบนอุปกรณ์ดังกล่าว

4.4.  การหยุดซ่อมบำรุง

เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเข้าถึงบริการ รวมถึงการนำเสนอข้อมูลและการซิงโครไนซ์ข้อมูลที่มีอยู่ในบัญชีสำหรับนักเรียน ตามระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อดำเนินกิจกรรมเชิงบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงและการบำรุงรักษา การรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม การเก็บข้อมูลถาวร และการปกป้องข้อมูล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอัปเดตซอฟต์แวร์หรือโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้เพื่อให้บริการของเรา เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้การหยุดชะงักนั้นมีเวลาสั้นที่สุด หากเป็นไปได้ เราจะแจ้งให้ทราบถึงการหยุดซ่อมบำรุงตามแผนเพื่อให้คุณทราบล่วงหน้า

5.     ลิงก์ เว็บไซต์ และบริการของบุคคลที่สาม

บริการของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม ผู้โฆษณา บริการ ข้อเสนอพิเศษ หรือเหตุการณ์หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ Pho3nix ไม่ได้เป็นเจ้าของ ไม่ได้สนับสนุน ไม่ได้ควบคุม หรือเกี่ยวข้องกับ Pho3nix ในทางใด ๆ เราไม่ได้ให้การสนับสนุน แนะนำ หรือรับความรับผิดชอบแต่อย่างใดสำหรับเว็บไซต์ ข้อมูล วัสดุ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สาม และแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อกำหนดของบริการดังกล่าวก่อนเข้าถึงหรือใช้งาน คุณจะรับความเสี่ยงด้วยตนเองเมื่อเข้าถึงเว็บไซต์ บริการ หรือเนื้อหาของบุคคลที่สาม และคุณยอมรับว่า Pho3nix จะไม่รับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการเข้าถึงของคุณ

6.     การรักษาความปลอดภัย

ความปลอดภัยของคุณมีความสำคัญสูงสุดสำหรับเรา แม้ Pho3nix จะพยายามปกป้องความปลอดภัยของเนื้อหาของผู้ใช้ของคุณ แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยของเราได้ โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีหากคุณทราบถึงการละเมิดหรือการคุกคามหรือการใช้เนื้อหาของผู้ใช้ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

ในกรณีที่มีการละเมิดความปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณในทางใดทางหนึ่ง Pho3nix จะแจ้งรายละเอียดให้คุณทราบ จากนั้นระบบจะขอให้คุณปฏิบัติตามคำแนะนำของเราทันที

7.     ข้อร้องเรียน

คุณสามารถส่งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการไปยังที่อยู่อีเมลของ Pho3nix: pomoc@pho3nix-kids.com ข้อร้องเรียนควรประกอบไปด้วยรายละเอียดการติดต่อ คำอธิบาย และเหตุผลในข้อร้องเรียน และการอ้างสิทธิ์ของบุคคลที่ส่งข้อร้องเรียน

ผู้ใช้ที่ส่งข้อร้องเรียนจะได้รับแจ้งถึงวิธีการจัดการกับข้อร้องเรียนของตนผ่านอีเมลที่ส่งไปยังที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ที่ส่งข้อร้องเรียนดังกล่าวภายใน 30 วันนับจากวันที่ Pho3nix ได้รับข้อร้องเรียน หากไม่มีการตอบกลับภายใน 30 วัน จะถือว่าเท่ากับการรับทราบข้อร้องเรียนแล้ว

8.     การปกป้องและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

9.     ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้และผู้ปกครองจะได้รับการประมวลผลตามหลักการที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีอยู่ใน [·]

10.  การยุติข้อตกลง

Pho3nix และผู้ใช้มีสิทธิ์ที่จะยุติข้อตกลงสำหรับบริการบัญชีสำหรับนักเรียน การยุติข้อตกลงของผู้ใช้จะมีผลเมื่อผู้ปกครองทำการลบบัญชีสำหรับนักเรียนตามข้อ 2.2 Pho3nix อาจยุติข้อตกลงสำหรับบริการบัญชีโดยมีการแจ้งล่วงหน้าหนึ่งเดือนเมื่อมีเหตุผลที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อยุติการให้บริการ   การยุติข้อตกลงจะไม่กระทบต่อสิทธิ์ของผู้ใช้ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว รวมถึงสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันหรือความท้าทาย

11.  ข้อกำหนดที่ใช้บังคับตามที่อยู่อาศัยของผู้ใช้

ข้อกำหนดที่บังคับใช้กับคุณหากคุณอาศัยอยู่ในประเทศที่มีข้อกำหนดดังที่แสดงไว้ด้านล่าง:

ประเทศข้อกำหนดที่เพิ่มเติมหรือแก้ไข
โปแลนด์11.1.                วิธีอื่นในการระงับข้อพิพาท เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าคุณมีสิทธิ์ใช้ขั้นตอนการร้องเรียนและการแก้ไขนอกศาล มีข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ในด้านล่าง: ผู้ใช้อาจใช้วิธีการนอกศาลเพื่อแก้ไขข้อพิพาทของผู้บริโภคตามขั้นตอนการระงับข้อพิพาทออนไลน์ของคณะกรรมาธิการยุโรปซึ่งมีอยู่ที่: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PLสามารถดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการใช้ขั้นตอนการร้องเรียนและการแก้ไขนอกศาลโดยผู้ใช้ ตลอดจนกฎของการเข้าถึงขั้นตอนเหล่านี้ได้ที่สำนักงานและเว็บไซต์ของผู้ตรวจการแผ่นดินสำหรับผู้บริโภคในเขต (เมือง) องค์กรทางสังคมที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค Voivodship Inspectorates of Trade Inspection และที่อยู่เว็บไซต์ของสำนักงานเพื่อการแข่งขันและการคุ้มครองผู้บริโภคดังต่อไปนี้: (ก) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php หรือ (ข) http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงขั้นตอนการระงับข้อพิพาทข้างต้นได้ตามที่อยู่ต่อไปนี้: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php มีจุดติดต่อที่สำนักงานเพื่อการแข่งขันและการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงนอกศาล จุดติดต่อสำหรับ ADR/ODR (ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ADR ความช่วยเหลือในการกรอกใบคำร้อง) Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, โทร. 22 55 60 332, 22 55 60 333 อีเมล: kontakt.adr@uokik.gov.pl  
ออสเตรเลียหากคุณคิดว่าเราละเมิดกฎหมายความเป็นส่วนตัว 1988 (Cth) หรือกฎหมายความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถติดต่อเราได้ (ดูหัวข้อ 12.2) เพื่อร้องเรียน เมื่อคุณติดต่อเรา โปรดระบุชื่อและรายละเอียดการติดต่อของคุณ (รวมถึงที่อยู่อีเมล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ) และอธิบายข้อร้องเรียนของคุณอย่างชัดเจน เราจะต้องแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้อื่นที่สามารถช่วยเหลือในการตอบข้อร้องเรียนของคุณ เราจะติดต่อคุณภายใน 7 วันเพื่อแจ้งให้คุณทราบขั้นตอนถัดไปในการแก้ไขข้อร้องเรียนของคุณและเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ ที่เราต้องใช้ในการพิจารณาข้อร้องเรียนของคุณ เราจะแจ้งการตัดสินใจของเราให้คุณทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และจะแจ้งภายใน 30 วันไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากคุณไม่พอใจกับคำตอบของเรา คุณสามารถส่งข้อร้องเรียนของคุณไปยัง Office of the Australian Information Commissioner (www.oaic.gov.au)
  

12.  บทบัญญัติขั้นสุดท้าย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

12.1.                การแก้ไขข้อกำหนด

Pho3nix ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและนโยบายเหล่านี้ได้ตลอดเวลา โดยปราศจากอคติต่อสิทธิ์ของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ (ก) มีการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมาย (ข) มีคำวินิจฉัย การตัดสินใจ แนวทาง หรือคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ (ค) มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของบริการที่เรานำเสนอ (ง) ทำเพื่อเปลี่ยนแปลงการทำงานของบริการที่เรานำเสนอ (จ) ทำเพื่อขจัดความคลุมเครือในการตีความ (ฉ) ทำเพื่อป้องกันการละเมิดหรือการใช้ในทางที่ผิด (ช) ทำเพื่อเปลี่ยนรายละเอียดการติดต่อหรือ URL (ซ) ทำเพื่อปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปกป้องสิทธิ์หรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะแจ้งข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดไว้บนพอร์ทัลล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน Pho3nix จะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทางอีเมลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่วางแผนไว้ ผู้ปกครองที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสามารถยุติข้อตกลงได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 2.2 ด้านบน

 

12.2.                การติดต่อ

หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดติดต่อเราทางอีเมลตามที่อยู่สำหรับประเทศที่คุณอาศัยอยู่:

– สวิตเซอร์แลนด์: contact_ch@pho3nix-kids.com

– โปแลนด์: pomoc@pho3nix-kids.com

– สหราชอาณาจักร: contact_uk@pho3nix-kids.com

– ออสเตรเลีย: contact_au@pho3nix-kids.com

– สเปน: contact_es@pho3nix-kids.com

นอกจากนี้ คุณสามารถเขียนจดหมายถึงเราได้ตามที่อยู่ไปรษณีย์ของ Pho3nix Foundation ที่ c/o Iatesta AG, Via Somplaz 1, CH-7500 St. Moritz, Switzerland