fbpx

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

W niniejszej Polityce Prywatności („Polityka”) Pho3nix Stiftung, fundacja z siedzibą c/o Iatesta AG, Via Somplaz 1, 7500 St. Moritz, Szwajcaria, wpisana do szwajcarskiego rejestru handlowego kantonu Gryzonia pod numerem CHE-169.567.607 (dalej zwana „Pho3nix”, „my” lub „nami”) wyjaśnia, które dane osobowe, w jakiej ilości i w jakim celu gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, kiedy korzystasz z naszej strony internetowej oraz aplikacji mobilnej o nazwie Pho3nix Kids możliwej do pobrania za pośrednictwem sklepów Google Play oraz App Store (dalej „Aplikacja”) i powiązanych z nimi usług. Przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych, w szczególności ze szwajcarską ustawą o ochronie danych lub, w stosownych przypadkach, ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych („RODO”). Pho3nix, c/o Iatesta AG, Via Somplaz 1, 7500 St. Moritz (CHE-169.567.607) odpowiada za przetwarzanie danych osobowych i bardzo poważnie podchodzi do ochrony danych osobowych.

Zasadniczo pozyskujemy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, ale możemy również gromadzić dane osobowe o Tobie z publicznie dostępnych otwartych źródeł.

Dane osobowe to wszelkie dane, które mogą bezpośrednio lub pośrednio Cię zidentyfikować, np. Twoje imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub zachowanie użytkownika.

Możemy dostarczyć Ci dodatkowe informacje na temat prywatności, jeżeli uznamy to za stosowne. Te dodatkowe informacje stanowią uzupełnienie i należy je interpretować łącznie z niniejszą Polityką.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z naszymi Warunkami i Polityką, a w razie pytań lub potrzeby wyjaśnień zachęcamy do kontaktu. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w Sekcji 14.

1. Odwiedzanie naszej witryny internetowej

Jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową wyłącznie w celach informacyjnych, tj. nie przekazujesz nam żadnych danych osobowych w żadnej formie, zbieramy tylko dane osobowe, które Twoja przeglądarka przenosi na nasz serwer internetowy. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, zbieramy w szczególności następujące dane, które są nam potrzebne, abyśmy mogli technicznie pokazać naszą stronę internetową oraz zapewnić jej stabilność i bezpieczeństwo (podstawą prawną jest art. 6 par. 1 lit. (f) RODO):

 • Adres IP;
 • Data i godzina zapytania;
 • Różnica stref czasowych w stosunku do czasu uniwersalnego Greenwich Mean Time (GMT);
 • Treść zapytania (konkretna strona);
 • Status dostępu / kod statusu HTTP;
 • Rozmiar przesłanych danych;
 • Strona internetowa, z której pochodzi zapytanie;
 • Przeglądarka (np. Google Chrome);
 • System operacyjny i interfejs (np. Windows 10); i
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki.

2. Użycie plików Cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje również technologię plików cookie. Cookie to informacja, która jest wysyłana z naszego serwera internetowego na twój komputer, jak tylko wejdziesz na stronę i przechowywana na twoim dysku twardym. Pliki Cookies nie mogą uruchamiać programów ani przesyłać wirusów na komputer. Używamy plików Cookies, aby nasza oferta była ogólnie bardziej przyjazna dla użytkownika i do zbierania informacji statystycznych na temat korzystania z naszej strony internetowej. Używamy następujących plików Cookies:

2.1 Pliki Cookies dotyczące sesji

Cookies sesji (przejściowe pliki Cookies) zapisują „identyfikator sesji”, który służy do przydzielania różnych zapytań z przeglądarki do wspólnej sesji. Dzięki temu Twój komputer może zostać rozpoznany przy następnej wizycie na naszej stronie internetowej. Cookies sesji są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.

2.2 Trwałe pliki Cookies:

Trwałe pliki Cookies są automatycznie usuwane po określonym czasie, który różni się w zależności od pliku. Możesz usunąć pliki Cookies w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki w dowolnym momencie. Używamy trwałych plików Cookies tylko do celów analizy (patrz Sekcja 3 – Google Analytics).

Możesz skonfigurować ustawienia przeglądarki, jak chcesz, i na przykład odmówić akceptowania plików Cookies innych firm lub wszystkich plików Cookies. Pamiętaj, że może to oznaczać, że nie będziesz w stanie optymalnie wykorzystać wszystkich funkcji tej witryny.

3 Korzystanie z Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. (“Google”). Pliki Cookies wykorzystywane przez Google Analytics pozwalają nam analizować sposób, w jaki korzystasz z naszej witryny. To pozwala nam oceniać zachowanie użytkowników na naszej stronie i wykorzystywać gromadzone statystyki, aby uatrakcyjnić naszą ofertę. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6 par. 1 lit. (f) RODO),

Korzystając z aktywowanego przez nas procesu anonimizacji adresu IP (anonymizeIp), Google najpierw odcina końcówkę każdego zebranego adresu IP w Unii Europejskiej. Oznacza to, że wszelkie zebrane o Tobie dane, które mogłyby Cię zidentyfikować, są natychmiast blokowane, a dane osobowe usuwane.

Adresy IP przesyłane z Twojego urządzenia do celów Google Analytics nie będą powiązane z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu informacji generowanych przez plik Cookie Google, dezaktywując przechowywanie plików Cookies w ustawieniach przeglądarki lub urządzenia.

Ponadto możesz zatrzymać gromadzenie i przetwarzanie przez Google danych generowanych przez plik Cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem. Aktualny link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Alternatywnie do wtyczki w przeglądarce lub w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych możesz zatrzymać gromadzenie danych przez Google Analytics w dowolnym momencie, klikając poniższy link. Spowoduje to ustawienie blokowania pliku Cookie, co zapobiegnie gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie.

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i polityki prywatności Google znajduje się na stronie https://policies.google.com/?hl=pl.

4 Korzystanie z Usług za pośrednictwem strony oraz Aplikacji

Gromadzimy również od Ciebie dane osobowe, jeśli sam/a nam je ujawnisz w związku z korzystaniem z usług, które świadczymy za pośrednictwem strony oraz Aplikacji
(dalej „Usługi”), w tym:

 • usługi prowadzenia konta uczeń (dalej „Usługa Konto Uczeń”).

Jeśli nie podasz danych osobowych, których potrzebujemy na nasze żądanie, możemy nie być w stanie świadczyć naszych Usług lub kontynuować świadczenia naszych Usług.

Szczegółowe zasady świadczenia Usług, w tym Usługi Konto Uczeń określa Regulamin strony oraz Aplikacji udostępniony w sposób umożliwiający jego pobranie na stronie https://pho3nix-kids.com w zakładce Regulamin (dalej „Warunki”).

4.1 Usługa Konto Uczeń

Uzyskanie dostępu do Usługi Konto Uczeń wymaga założenia konta uczeń (dalej „Konto Uczeń”). Do założenia konta potrzebna jest zgoda Twojego rodzica, który posiada pełnię władzy rodzicielskiej lub opiekuna prawnego, który jest uprawniony do samodzielnego decydowania o Twoich interesach majątkowych i osobistych (dalej „Opiekun”).

Zakładanie Konta Uczeń odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie lub Aplikacji, gdzie zostaniesz poproszony o podanie danych wymaganych do utworzenia i obsługi konta:

 • imię i nazwisko,
 • nick,
 • miasto,
 • data urodzenia,
 • adres-email Opiekuna.

Założenie Konta Uczeń oraz korzystanie z Konta Uczeń za pośrednictwem Aplikacji wymaga wyrażenia przez Opiekuna zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych związanych z aktywnością fizyczną (np. liczby kroków), które będą pozyskiwane z aplikacji sportowych zainstalowanych na Twoim urządzeniu mobilnym oraz Apple Zdrowie i Google Fit za pośrednictwem Aplikacji, a także zgody na przekazywanie tych danych do organizatorów Konkursów w rozumieniu przyjętym w Warunkach (dalej „Konkurs” lub „Konkursy”) w celu przeprowadzenia Konkursów, co nastąpi tylko wtedy gdy będzie to uzasadnione warunkami Konkursów oraz Szkoła, do której przyporządkowałeś swoje Konto Uczeń weźmie udział w Konkursie.

W celu ułatwienia obsługi Konta Uczeń możesz zostać poproszony o dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi Konta Uczeń, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia i obsługi Konta Uczeń.

Autoryzacja Konta Uczeń utworzonego za pośrednictwem strony oraz Aplikacji oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych związanych z aktywnością fizyczną oraz zgody na przekazywanie tych danych do organizatorów Konkursów w celu przeprowadzenia Konkursów, odbywa się poprzez wskazanie adresu e-mail Opiekuna podczas rejestracji, a następnie kliknięciu przez Opiekuna w link przesłany na jego adres e-mail. W związku z korzystaniem przez Ciebie z Konta Uczeń za pośrednictwem Aplikacji gromadzimy również dane związane z Twoją aktywnością w Aplikacji, w tym:

 • liczba zdobytych przez Ciebie punktów;
 • zdobyte przez Ciebie miejsce w rankingach,
 • przyznane Tobie nagrody,
 • przyznana Tobie kategoria użytkownika,
 • przyznane Tobie odznaki.

Jeżeli korzystasz z Usług, w tym Usługi Konto Uczeń za pośrednictwem strony lub Aplikacji przetwarzamy dane osobowe Twoje oraz Twojego Opiekuna w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą Konta Uczeń – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), a w zakresie danych podanych dodatkowo, w zakresie niewymaganym do działania Aplikacji – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

5 Przetwarzanie danych osobowych do celów kontaktowych

Gdy kontaktujesz się z nami pisemnie, e-mailem lub w inny sposób, zbieramy informacje, które nam przekazujesz, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, numer telefonu, osobiste oświadczenie i ewentualne załączniki, abyśmy mogli przetworzyć Twój wniosek lub zapytanie (podstawą prawną jest art. 6 par. 1 (b) lub (f) RODO).

Jeśli nie podasz danych osobowych, których potrzebujemy na nasze żądanie, możemy nie być w stanie odpowiadać na Twoje zapytania.

6 Zapewnienie bezpieczeństwa Usług

Twoje dane osobowe możemy wykorzystać dla zapewnienia bezpieczeństwa Usług i treści przez nas oferowanych. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja obowiązków prawnych) lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Pho3nix tj. zapewnienie bezpieczeństwa Użytkowników). 

7 Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu dokonywania pomiarów statystycznych, ulepszenia Usług i dopasowania ich do Twoich potrzeb oraz wygody oraz w celu marketingu usług i produktów własnych, w tym analizowania i profilowania danych w celach marketingowych, a także w celu utrzymywania i rozwijania naszych relacji z Tobą, realizowania określonych inicjatyw rozwoju biznesu, wysyłania publikacji i komunikacji marketingowej oraz zapraszania na wydarzenia (podstawą prawną jest art. 6 par. 1 (f) RODO).

Możesz kontrolować informacje otrzymywane za pośrednictwem naszej komunikacji marketingowej, korzystając z odpowiedniej opcji na dole naszych e-maili. Jeśli nie chcesz już otrzymywać wiadomości e-mail związanych z naszymi Usługami lub wydarzeniami, możesz w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji, korzystając z takiej opcji na dole wiadomości e-mail lub kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomoc@pho3nix-kids.com.

8 Personalizacja i dostosowywanie treści

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu personalizacji i dostosowywania treści wyświetlanych za pośrednictwem strony, a polegać to może na:

 • wyświetlaniu filmów oraz innego rodzaju treści za pośrednictwem Konta Uczeń, które są dostosowane do Twojej grupy wiekowej.

W celu realizowania działań personalizacji i dostosowywania treści, w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych, dokonujemy oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy zachowań na przyszłość (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO).

9 Linki do innych stron

Na niektórych stronach naszej witryny możemy umieszczać linki do innych witryn lub udostępniać możliwość udostępniania treści za pomocą „przycisków udostępniania”. Należy pamiętać, że niniejsza Polityka nie dotyczy tych innych stron internetowych i przetwarzania danych osobowych na tych innych stronach internetowych. Odwiedź te strony bezpośrednio, aby znaleźć informacje na temat ochrony danych.

10 Udostępnianie Twoich danych osobowych

Jeśli jest to wymagane do przetworzenia Twojego zapytania lub świadczenia Usługi, Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane stronom trzecim, takim jak np. dostawcy IT, partnerzy technologiczni, partnerzy organizujący Wyzwania oraz Konkursy, host stron internetowych, strony trzecie, które prowadzą naszą stronę internetową oraz Aplikację lub współpracują z nami przy dokonywaniu pomiarów statystycznych oraz zapewnieniu bezpieczeństwa Usług, ich ulepszenia i dopasowania do Twoich potrzeb oraz wygody, podmioty stowarzyszone, dostawcy lub inni zewnętrzni dostawcy usług działający w naszym imieniu, którzy mogą mieć miejsce zamieszkania w Szwajcarii, UE lub w krajach spoza UE. Możliwe jest również, że zaangażujemy zewnętrznych dostawców usług do obsługi twojego zapytania (np. w celu przesłania materiałów informacyjnych). Zewnętrzni dostawcy usług, z których korzystamy, są przez nas starannie dobierani i instruowani, a także związani naszymi zasadami i przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką (w tym zgodnie z celami określonymi w niniejszej umowie) oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych. Poza tym nie przekazujemy żadnych danych osobowych stronom trzecim.

Ponadto możemy udostępniać Twoje dane osobowe osobom trzecim, jeżeli:

 • wyraziłeś na to zgodę (kiedy jest wymagana) lub organizacja, dla której pracujesz, uzyskała na to Twoją zgodę (kiedy jest wymagana);
 • jesteśmy do tego zobowiązani prawnie, ustawowo lub zawodowo (na przykład, do przestrzegania wymogów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy lub żeby uniknąć sankcji); lub
 • jest to konieczne w związku z postępowaniem sądowym lub w celu egzekwowania lub obrony praw.

W przypadku przekazania Twoich danych osobowych poza kraj Twojego miejsca zamieszkania, podejmiemy wszelkie odpowiednie i niezbędne środki, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych.

W przypadku, gdy dane są przekazywane do kraju, który nie został uznany przez Komisję Europejską za zapewniający adekwatny poziom ochrony danych osobowych (jak np. Szwajcaria i Wielka Brytania), to zapewniamy, że przekazanie nastąpi przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń zgodnych z przepisami RODO, w oparciu o przyjęte przez Komisję Europejską Standardowe Klauzule Umowne.

Odrębnymi administratorami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Pho3nix współpracuje na terytorium kraju, w którym mieszkasz. Podmioty trzecie podejmują działania związane z promowaniem działalności Pho3nix m.in. organizują Konkursy. Pho3nix oraz podmioty trzecie udostępniają sobie wzajemnie Twoje dane osobowe, jeśli jest to niezbędne dla realizowanych celów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. dla podejmowania współpracy w zakresie organizowanych wydarzeń). Informacje dot. przetwarzania wynikające z Polityki pozostają aktualne w przypadku przetwarzania danych przez te podmioty trzecie.

Poniżej znajduje się lista podmiotów trzecich, z którymi w poszczególnych krajach współpracuje Pho3nix wraz z danymi kontaktowymi:

krajnazwa podmiotuemail
PolandKlub Sportowy Tri Tour z siedzibą w Poznaniu przy ul. Smardzewskiej 21/4, 60-161 Poznań, Polska, wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania pod pozycją ST 292, NIP 9721247020;pomoc@pho3nix-kids.com
United KingdomThe Brownlee Foundation, 1 London Road, Ipswich, Suffolk, IP1 2HAcontact@thebrownleefoundation.org
SwitzerlandNicola Spirig Stiftung
Bachtobel 9, 8184 Bachenbülach
contact_ch@pho3nix-kids.com 
AustraliaMana Group Oceania Pty Ltd (ACN 647 966 176)  info@manaseg.com
SpainJGN GROUP with registered office in Lugar de Cons 9b, Pontevedra, with NIF B67669044, is an entity dedicated to the management and promotion of sports, organization of all kinds of sports and recreational activitiescontact_es@pho3nix-kids.com
ThailandMana Global Pte Ltd | UEN 201942675M
6 Jiak Chuan Road, #02-01 | Singapore 089262
contact_th@pho3nix-kids.com

11 Konkursy

Administratorami danych osobowych uczestników Konkursów jest Pho3nix oraz organizator Konkursu wskazany w regulaminie Konkursu. 

Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, promocją Konkursu, w tym wydaniem nagrody i rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji.

Szczegółowe zasady organizacji Konkursów określają poszczególne Regulaminy Konkursów publikowane na Portalu. 

12 Okres przechowywania danych

O ile nie określono inaczej, Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko przyczyna ich przechowywania przestanie obowiązywać. Mogą być przechowywane dłużej, jeśli wymagają tego przepisy, którym podlegamy, jeżeli dalsze przechowywanie jest konieczne dla ochrony uzasadnionych interesów lub jeśli wyraziłeś na to zgodę. Twoje dane osobowe są również blokowane lub usuwane, jeśli upłynie ustawowy okres przechowywania, chyba że nadal istnieje potrzeba przechowywania danych osobowych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

13 Twoje prawa

W kontaktach z nami masz następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:

 • Prawo do informacji
 • Prawo do poprawiania i usunięcia danych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • Prawo do przenoszenia danych

Możemy odmówić wykonania twoich praw, jeśli pozwalają na to lub zobowiązują nas do tego obowiązujące przepisy dotyczące prywatności lub ochrony danych lub inne przepisy. W takim przypadku podamy uzasadnienie naszej decyzji zgodnie z wymogami prawa.

Jeśli chcesz skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami w formie pisemnej lub wysyłając wiadomość e-mail na adres pomoc@pho3nix-kids.com.

Masz również prawo do złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych, jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych w kraju, w którym mieszkasz. 

Poniżej znajdziesz listę organów ochrony danych właściwych dla swojego miejsca zamieszkania:

– Szwajcaria: Federalny Komisarz ds. Ochrony Danych i Informacji;

– Polska: Urząd Ochrony Danych Osobowych;

– Wielka Brytania: Information Commissioners Office

– Australia: Office of the Australian Information Commissioner (www.oaic.gov.au)

– Hiszpania: Agencia Española de Protección de Datos | AEPD

– Tajlandia:

Jeśli wyraziłeś zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie swoich danych osobowych w określonym celu, masz prawo wycofać tę zgodę na to konkretne przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu zgody nie będziemy już przetwarzać Twoich informacji w celu lub celach, na które pierwotnie wyraziłeś zgodę, chyba że mamy inną uzasadnioną podstawę do tego, aby robić to zgodnie z prawem.

14 Bezpieczeństwo

Prowadzimy na bieżąco analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dokładamy wszelkich możliwych starań, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

15 Kontakt

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące ochrony danych, skontaktuj się z nami mailowo na adres dedykowany dla kraju Twojego miejsca zamieszkania:

– Szwajcaria: contact_ch@pho3nix-kids.com;

– Polska: pomoc@pho3nix-kids.com;

– Wielka Brytania: contact@thebrownleefoundation.org;

– Australia: contact_au@pho3nix-kids.com;

– Hiszpania: contact_es@pho3nix-kids.com;

– Tajlandia: contact_es@pho3nix-kids.com

Możesz również napisać do nas na nasz adres pocztowy: Pho3nix Foundation, pod adresem c/o Iatesta AG, Via Somplaz 1, CH-7500 St. Moritz, Szwajcaria.

16 Postanowienia właściwe dla Twojego miejsca zamieszkania

Poniżej przedstawiamy postanowienia, które mają do Ciebie zastosowanie, jeżeli masz miejsce zamieszkania w kraju, w którym obowiązuje dane postanowienie:

krajdodatkowe lub zmodyfikowane postanowienie


17 Zmiany polityki prywatności

Wszelkie informacje opisane w Polityce prywatności są obowiązujące i w pełni przez nas wdrożone w dacie publikacji Polityki prywatności lub jej kolejnych wersji, widocznej na końcu niniejszego dokumentu.

Niniejsza Polityka jest okresowo aktualizowana.

Wszelkie zmiany, które możemy wprowadzić do niniejszej Polityki w przyszłości, zostaną opublikowane na tej stronie. Często sprawdzaj stronę, aby dowiedzieć się o wszelkich aktualizacjach lub zmianach naszej Polityki.

Status: 09/2021