Kryteria Rekrutacji

Chcemy, aby w naszych wakacyjnych inicjatywach brały udział dzieci aktywne sportowo, dla których z powodów trudnej sytuacji materialnej wyjazd na nasz obóz lub półkolonię będzie jedyną okazją do spędzenia wakacji poza domem.

Jeżeli jesteś w trudnej sytuacji materialnej lub znasz rodzinę, która jest w takiej sytuacji i mieszkacie w rejonie, w którym fundacja Pho3nix organizuje obóz lub półkolonię, aplikuj do uzyskania bezpłatnego miejsca dla dziecka.

Dzięki Pho3nix KIDS Camp dzieci będą mogły spróbować swoich sił w różnych dyscyplinach sportu oraz poznać idee i wartości leżące u podstaw Fundacji Pho3nix.

PROCES REKRUTACJI

  1. Wypełnienie formularza aplikacyjnego, z uzasadnieniem, dlaczego Twoje dziecko powinno zostać przyjęte do uczestnictwa w bezpłatnym obozie/półkolonii Pho3nix Kids Camp.
  2. Wybór odpowiednich uczestników spełniających kryteria kwalifikacji na bezpłatny obóz lub półkolonię.
  3. Przesłanie informacji do wybranych uczestników wraz z przesłaniem formularza rejestracyjnego.
  4. Wypełnienie przez rodziców formularza zgłoszeniowego (zgłoszenie uczestników).UDZIAŁ W OBOZIE JEST BEZPŁATNY. WSZYSTKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ POKRYWA FUNDACJA PHO3NIX

Uczestnictwo jest bezpłatne, a turnusy prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów. Liczba uczestników jest ograniczona. O zakwalifikowaniu uczestników do udziału decyduje komisja fundacji Pho3nix.

APLIKUJ TERAZ

Link do formularza aplikacyjnego – po zweryfikowaniu informacji podanych w formularzu, do wybranych osób zostanie przesłany link do formularza rejestracyjnego.